Menu

Se eller gense IT Klubpakken webinarer

image
Thomas Kristensen
26. marts 2020 kl. 10:02
Hvis ikke du kunne være med på webinarerne om IT Klubpakken - eller vil se dem igen - kan du finde dem her.

Del 1 

Her bliver du introduceret til de enkelte systemer i IT Klubpakken. Der vises en online indmeldelse, og hvordan flowet foregår fra spilleren melder sig ind i klubben, til denne vises på holdet i KampKlar - og på klubbens Klub-CMS hjemmeside. 

Program og direkte links 

IT Klubpakkens systemer - 1:46
Online indmeldelse -
10:15
Stamhold -
17:45
KampKlar på Mit DBU -
20:15
En Klub-CMS hjemmeside -
21:45
Muligheder for klubkurser i IT Klubpakken
29:53
Mulighed for support - Klubservice og Facebook
33:50

Del 2 

På anden del vil du se, hvordan du kan uddele rettigheder til de personer i klubben, som skal kunne bruge systemerne. 

Du vil desuden blive introduceret til den automatiske kontingentkørsel, samt for klubaktiviteter med online betaling. 

Program og direkte links 

Introduktion til IT Klubpakkens systemer - 5:30
Klubbens tjekliste -
9:50
Uddeling af brugerrettigheder -
11:20
Brugergrupper i KlubOffice -
12:10
Holdkontakter og hverv til trænere og holdledere -
12:50
Automatisk kontingentkørsel -
21:05
Automatisk restancespærring -
37:20
Klubaktiviteter med online betaling -
43:25

Del 3 

På tredje og sidste del kan du lære modulerne i Klub-CMS bedre at kende. Du bliver ført igennem 'Træningstider', 'Aktivitetskalender' - og få et blik på 'Infoskærme', som bliver det næste modul i Klub-CMS. 

Du får et kig ned i arbejdet med at kunne lave nyheder til klubbens hjemmeside, direkte fra Fodbold app'en - og til sidst en introduktion til det 'Online udmeldelse' i KlubOffice. 

Program og direkte links

Hvor kommer data fra? 4:10
Brug af moduler i Klub-CMS - 5:30
Banebooking -
14:47
Aktivitetskalender -
25:12
Infoskærmsmodul (endnu ikke færdigudviklet på datoen for webinaret) -
39:45
Nyheder fra Fodbold app'en (endnu ikke færdigudviklet på datoen for webinaret) -
43:00
Online udmeldelse -
48:15

KlubOffice Del 1 

På første del af KlubOffice får du en introduktion til hele menustrukturen i systemet. Tips til hvordan du kan strukturere klubben i afdelinger og hold - og hvordan du kommer i gang med online betaling, så klubbens medlemmer kan betale kontingent helt automatisk.

Program og direkte links 

KlubOffice brugergrupper - 3:35
Tilføj ny KlubOffice-bruger - 8:17
Gennemgang af menustrukturen - 12:25
Start - 12:40
Klubben - 13:13
Økonomi - 21:35
Personer -
22:00
Turneringer og hold -
24:13
Uddannelse -
25:45
Strukturering af afdelinger -
31:26
Stamhold -
36:40
Online betaling :
48:50
Kursusmuligheder:
55:00

KlubOffice Del 2 

På anden del af af webinarerne om KlubOffice får du en udførlig gennemgang af den automatisk kontingentkørsel - før, under og efter. Du kan desuden lære, hvordan du får tilknyttet kontaktpersoner til klubbens spillere.

Program og direkte links 

Klubbens tjekliste - 4:40
Sådan får du kontaktpersoner på klubbens spillere -
7:15
Automatisk kontingentkørsel -
16:32
Opsætning af en automatisk kontingentkørsel -
17:17
Mail til klubben forud for automatisk kontingentkørsel -
30:50
Holdkortspærring ved restance -
32:30
Kontingentrabat på medlem -
33:07
Notifikationskørsel til medlemmer om kontingenttrækning -
34:10
Sådan administrerer du kontingentkørslen efter notifikation om kontingenttrækning -
35:15
Når kontingentkørslen er gennemført -
38:37
Bogføring af online betalinger -
42:15
'Kørselsoverblik' på kontingentkørsler -
43:00
Medlemsoverblik over medlemmer, som er en del af en kontingentkørsel -
44:15
Tjekliste til automatisk kontingentkørsel -
45:00
Anden/manuel betaler (fx kommune) -
45:55
Sådan laver du automatisk restancespærring -
50:20
Uddannelse -
1:00:15

KlubOffice Del 3 

I sidste del af webinarerne om KlubOffice, kan du lære hvordan du opretter baner og omklædningsrum, booker kampe og træningstider - og så kan du få en udførlig gennemgang af, hvordan du laver klubaktiviteter med online betaling.

Program og links 

Kontakt til KlubOffice økonomi-support - 4:38
Omklædningsrum -
6:10
Baner -
8:14
Træningstider -
16:26
Banebooking -
22:40
Visning af Banebooking -
26:24
Klubaktiviteter med betaling -
34:42
Oprettelse af klubaktivitet -
35:35
Visning af klubaktivitet i Klub-CMS -
49:32
Offentligt link til klubaktivitet -
50:25
Tilmelding til klubaktivitet uden DBU-login (offentlig) -
50:37
Tilmelding til klubaktivitet med login (begrænset adgang) -
53:36
Tilmelding til klubaktivitet fra Fodbold app'en -
55:14
Send mail til deltagere på klubaktivitet -
58:30
Eksporter deltagerliste -
58:55
Refundering betaling -
59:25
Overfør betalinger til kassekladde -
1:00:00

 

KlubOffice økonomi 

På dette webinar får du en indflyvning til at komme i gang med økonomi-modulet i KlubOffice. Hvordan får vi sat kontoplanen op? Hvordan bogfører man i systemet? Og hvad er det der skal være styr på før en automatisk kontingentkørsel kan glide gnidningsfrit i klubkassen.

Program og links

OPSÆTNING

Sådan importerer du en kontoplan - 5:10
Sådan opretter du regnskabsår -
9:46
Afgifts- og systemkonti -
11:18
Kassekladder -
12:47
Debitorgrupper -
17:29
Debitorgrupper på medlemmer -
23:00
Oprettelse af kontingentsatser -
26:35
Indmeldelsesrabatter -
28:58

HVOR KAN VI BRUGE OPSÆTNINGEN?

Online betaling på online indmeldelse -
33:45
Håndtering af online betalinger -
40:33
Oprettelse af manuelle faktura (fx til sponsor) -
45:05
Her opretter du e-mailskabeloner -
49:20

BOGFØRING

Sådan overfører du betalinger til kassekladde - 53:25
Sådan refunderer du en online betaling (fx kontingent) -
54:30
Overførsel til kassekladde, klubaktiviteter med betaling -
56:10
Sådan laver du en ny, manuel postering -
56:58
'Vis konsekvens' funktion, når du bogfører -
57:49
Import af fil (fx fra bank) -
58:55
Sådan får du importeret budget -
1:01:30

 

Find alle webinarer om IT Klubpakken i oversigten over begivender på Facebook-siden, som du finder her. 

Hvis du har spørgsmål til noget i webinarerne - eller til systemerne i det hele taget - er du velkommen til at kontakte os på support@dbu.dk. 

Der er også altid god hjælp at hente blandt vores dygtige brugere for hver af de fire systemer. Du finder Facebook-grupperne her.