Menu

Hvem er berettiget til unionskort fra lokalunionerne?

Lokalunionernes unionskort bliver tildelt personer, som virker som udvalgs-/gruppemedlem, eller ambassadør for pågældende lokalunion.

Dette gælder eksempelvis for:

- Medlemmer af lokalunionens grupper/udvalg
- Indehavere af lokalunionens æresemblem
- Dommere der er aktive for lokalunionen
- Udviklere/vejledere der er aktive for lokalunionen
- Lokalunionens ambassadører

Unionskort er således ikke til de deltagende holds trænere/ledere.

Luk