Menu

Tilføj spillere til spillergrupper

Fra fanen 'Spillergrupper' kan du vælge 'Tilføj spillere til grupper'. 

Her har du mulighed for at dele spillerne ind i de spillergrupper, som du har defineret. 

Vælg en spillergruppe på fanen til højre. Du skal ikke gemme - spilleren vil med det samme blive flyttet til den nye spillergruppe. 

En spiller kan ikke være medlem af flere spillergrupper, og det er kun trænerteamet, der kan se spillergrupperne. 

Du kan nu benytte gruppeinddelingen, når du opretter aktiviteter, ved hjælp af funktionen 'Begrænset adgang'. 

Luk