Menu

Beskedindstillinger

Alle beskeder fra KampKlar videresendes til dit 'Beskedcenter' . Herfra kan du vælge, hvordan dine beskeder skal videresendes - som notifikation, mail eller SMS. Hvis du ønsker at begrænse mængden af indhold i dit beskedcenter, kan du under 'Beskedindstillinger' på det enkelte hold begrænse, hvilke beskeder du vil have sendt til dit beskedcenter. Sæt flueben ved de hændelser, du vil have besked om - og tryk på 'Gem' i bunden. 

Du kan også indstille dit Beskedcenter fra Fodbold app'en, hvor det ligger i højre hjørne på startsiden: 

Når du er inde i dit 'Beskedcenter' skal du trykke på de tre prikker og vælge 'Beskedindstillinger'. 

Herfra kan du vælge, hvordan du vil have videresendt beskeder.