Menu

Kommentarer

På hver aktivitet er der mulighed for at lave en kommentar - enten til alle deltagere - eller begrænset til trænerteamet. 

Hvis du ønsker, at det kun er trænerteamet der skal kunne se din kommentar, skal du sætte flueben i 'Kun synlig for trænerteam', når du skriver din kommentar. 

Luk