Menu

KampKlar - Opslagstavle

I har på holdet jeres helt egen opslagstavle, som kan bruges hvis du har glemt ting til træning, eller vil give en hurtig besked til trænere eller holdkammerater. 

Du finder opslagstavlen som det tredje menupunkt, og kan herfra: 

1) Oprette et opslag. 

2) Kontakte den, der har lavet opslaget. 

3) Kommentere på opslaget. 

På dine egne opslag: 

4) Tilføje billeder. 

5) Redigere opslaget. 

6) Slette opslaget. 

Opslagstavlen findes også i KampKlar på Mit DBU. Se hvordan du bruger den her. 

Luk