Menu

Holdkort

Hvis der skal udfyldes holdkort på aktiviteten vil man i KampKlar på Mit DBU få en ekstra fane - 'Holdkort', hvor de udvalgte spillere og officials påsættes før kampstart.

På siden kan du:

  1. Udfyld holdkortet ved at kopiere fra forrige kamp
  2. Udfyld holdkortet ved at opdatere med spillere og officials fra KampKlar. Funktionen kan benyttes hver gang der er udtaget en person, som ikke er påført holdkortet endnu. Vær dog opmærksom på, at hvis du benytter funktion bekræft udtagelse, så kopieres kun de officials og spillere, der har bekræftet udtagelsen over. 
  3. Påsætte andre spillere og officials end de udtagne til holdkortet.
  4. Sætte rygnumre på de enkelte, markere hvem der er reserver og påføre, hvis en spiller deltager med dispensation fra lokalunionen. 
  5. Se modstanderens holdkort (normalt en time før kampstart.
  6. Se kontaktinfo på de involverede dommere og officials.

 

 

Fodbold app'en

Du kan også kopiere dine udtagne KampKlar-spillere i Fodbold app'en. 

Vælg ikonet 'Holdkort' under 'Gode genveje' i aktiviteten. Nu får du to muligheder. Vælg mulighed 2 - udfyldt holdkort ud fra udtagede spillere og trænere i KampKlar. 

Læs mere om holdkort som holdkortindberetter.  

Ved valg af "2. KampKlar" ovenfor, kopieres dine spillere ind på holdkortet. 

Skulle du - efter dette greb - udtage nye spillere i KampKlar, vil du blive spurgt om følgende når du genbesøger holdkortet:

Bemærk: Hvis du anvender "Bekræft udtagelse", så vil du først blive spurgt om ovenstående, når spilleren har bekræftet. 

NB! Såfremt du fjerner en spiller i KampKlar, vil spilleren ikke automatisk forsvinde fra holdkortet også. 

Luk