Menu

Bruger/grupperettigheder

Alle brugerrettigheder i Klub-CMS styres ved hjælp af grupper - og det er så gruppen man tildeler rettigheder. 

Så hvis der kommer en ny bruger - så skal vedkommende bare meldes ind i gruppen og så har de rettighederne.

Der kan oprettes alle de grupper man har behov for - men her viser vi et eksempel på hvordan man kan begrænse adgangen til f.eks. én sektion 'U 15 Drenge'.

Brugerrettighederne gælder både for Klub-CMS på web - og i forbindelse med nyhedsoprettelse i Fodbold app'en

 

1. Start med at vælge brugere i venstremenuen (hvis du ikke kan se sektionen - så er det fordi at du ikke har rettigheder til denne sektion)

 

2. Her vælges 'Grupper' og tryk så på 'Opret gruppe'

 

Kald den f.eks. 'Standard til alle'. Denne gruppe vil give rettigheder til de standard ting - som en bruger normalt skal have som minimum. 

3. Indsæt disse oplysninger i 'Tildel adgang' boksen

 

Området 'Sektioner' bestemmer hvilken områder brugeren har adgang til i venstremenuen - normalt er det kun den Klub-CMS ansvarlige der har adgang til området 'Brugere'.

Så de to områder de SKAL have adgang til - er 'Indhold' (selve indholdet på hjemmesiden) og 'Mediearkiv' (billeder og filer)

Startnode er det sted hvor brugeren kan se selve indholdet fra. Her er den sat til 'Emneord' - da vi indstiller andre rettigheder i en anden gruppe. Brugerne SKAL kunne se 'Nyhedsemneord' for at kunne oprette nyheder. 

Startnode i mediearkivet er her sat til 'Medie rod' - som er hele mediearkivet. Da der ikke er enkeltstående rettigheder i mediearkivet.

4. Sæt disse rettigheder i 'Standard rettigheder' boksen

 

Det eneste der skal sættes i denne boks er 'Gennemse elementer' - hvilket giver rettigheder til KUN at kunne se alt under 'Indhold' - da vi opretter de andre rettigheder i en anden gruppe.

5. Sætte disse indstillinger under 'Granulære rettigheder'

 

Dette gøres ved at klikke på 'Tilføj' og vælge 'Nyhedsemneord' og rettigheden 'Gennemse elementer'

 

Nu er der oprettet en standard-gruppe - som alle brugere skal være medlem af - sådan at de kan se 'Nyhedsemneord'. Efterfølgende opretter I så en specifik gruppe - til rettigheder for en bruger der KUN skal have adgang til f.eks. 'U 15 Drenge'

 

1. Opret en gruppe der hedder 'U 15 Drenge' og vælg en startnode

 

Startnode her - er sat til den sektion som 'tilhøre' U 15 Drenge. Det betyder at denne bruger IKKE vil kunne se/have adgang til andre områder end 'U 15 Drenge'

2. Standard rettigheder skal ikke udfyldes med noget. De rettigheder har de fået fra den gruppe vi oprettede tidligere.

3. Granulære rettigheder sættes til dette

 

Det vil sige - at der gives adgang til at se mappen ('Gennemse elementer') - til at slette / oprette / udgive og opdatere. 

Nu har brugere adgang til at kunne alt - MEN kun i den mappe vi har valgt som startnode.

 

For brugeren vil det sådan her ud:

 

Brugeren har KUN adgang til 'U 15 Drenge' OG 'Emneord' - og har derfor et meget 'rent' administrations-system - da brugeren ikke kan se andet indhold en der hvor brugeren har rettigheder til.

Luk