Menu

Holdbilleder

image

For at kunne benytte holdside-modulet 'Holdbilleder' skal man oprette en 'Holdside'. Hvis I ikke bruger holdsider på hjemmesiden, kan man i stedet bruge modulet 'Holdbilleder med holdvalg'. 

Vælg et stamhold - eller evt. turneringshold - som siden skal tage udgangspunkt i: 

 

Under moduler kan du nu vælge holdside-modulet 'Holdbilleder': 

 

 

Hvis holdet har flere billeder tilknyttet, kan man vælge mellem dem, ved at trykke på det enkelte billede. Hvis ikke man tager et valg, vises alle billeder der er tilknyttet det hold, man har valgt: 

 

 

Tryk 'Gem og udgiv' for at få vist billedet på siden. Holdbilledet tilpasses til den bredde, man har valgt for modulet: 

 

 

 

Luk