Menu

Serviceramme for Klub-CMS

Denne serviceramme beskriver forholdene vedr. drift og vedligeholdelse af Klub-CMS (Umbraco). 
 
Version 1, oktober 2023 

INDHOLD 
 
1. SUPPORTKANALER 
 
2. SERVICEMÅL RELATERET TIL SUPPORT  
 
3. UDVIKLING AF ØNSKER  
 
4. HOSTING 
 
5. DNS 
 
6. COOKIES 
 
7. BILLEDRETTIGHEDER 
 
8. ANSVAR 
 
9. GDPR 

 

1. SUPPORTKANALER
Herunder beskrives de supportkanaler, som DBU IT benytter til at afhjælpe diverse problemstillinger iht. klubbens Klub-CMS-løsning.  

Klubservice.dbu.dk
Brugeren søger på sitet for mulige løsninger, på de problemer der måtte være, for at finde svar på om man selv kan løse problematikken. 

Facebook-gruppen ”Klub-CMS” 
Hjælp til selvhjælp. Få hjælp af andre Klub-CMS brugere ved at lave et opslag i Facebook-gruppen.  

Mail – support@dbu.dk
Mail sendes og der reageres ud fra beskrivelsen i denne. På baggrund af mailen undersøger DBU IT problemet, og hvis der er tale om en fejl, rapporteres mulige løsningsforslag tilbage til brugeren.  
 

2. SERVICEMÅL RELATERET TIL SUPPORT
Herunder beskrives de forskellige servicemål, som DBU IT stræber efter at efterleve iht. vedligeholdelse af løsningen. 

Reaktionstider iht. fejlretning 
Servicemålet er at svare inden for 2 timer, såfremt der er tale om et generelt nedbrud, som forårsager nedetid på enten backend/frontend for alle klubber. I dette tilfælde kommunikerer vi løbende på status.dbu.dk. 

Servicevinduer iht. ovenstående vil være: 

- hverdage fra 09.00 – 21.00 
- lørdag og søndag 09.00 - 20.00 

 
Såfremt der er tale om problemer hos en enkelt klub, vil fejlretning starte senest førstkommende hverdag. Servicevinduet er i disse tilfælde hverdage fra 09.00-16.00. 

Skyldes nedetid forhold, der ikke er i DBU IT’s hænder, f.eks. fejl i brugerens eget udstyr, netværksfejl o.l. udgør den eventuelle manglende tilgængelighed ikke nedetid i denne servicerammes forstand. Servicevinduer og øvrige varslede stop, der foretages med henblik på forebyggende vedligeholdelse (fx uploads af ønsker eller fejlrettelser) regnes ikke som nedetid. Det samme er gældende ved manglende mulighed for at logge ind på løsningen. 

 

3. UDVIKLING AF ØNSKER
Ønsker indrapporteres via support@dbu.dk. Ønsket vurderes normalt efter strategien ”mest værdi for flest” og hensyntagen til ressourcer.   

 

4. HOSTING
Løsningen er hostet (indenfor EU) hos ekstern partner, Umbraco. Løsningen overholder naturligvis gældende lovgivning indenfor dataopbevaring og behandling. 

 

5. DNS
Det er klubbens eget ansvar at registrere og administrere klubbens domæne, såfremt man ønsker et andet end det af DBU tildelte domæne. DBU IT er behjælpelige med koblingen til Klub-CMS sitet, såfremt klubben ikke selv er i stand til dette (se punkt 1, “Support”, for kontaktinfo). 

 

6. COOKIES
Det er klubbens ansvar, at sitet lever op til gældende cookie-regler.  

 

7. BILLEDRETTIGHEDER
Det er klubbens ansvar at have rettighederne, til de billeder som anvendes på sitet. Dog er profilbilleder, som er uploadet af en bruger via DBU’s platforme, brugerens eget ansvar. Dette oplyses ved upload/redigering.  

 

8. ANSVAR
Såfremt klubben foretager valg eller brug af kode, som forårsager sletning af site eller data på sitet, kan DBU ikke garantere genopretning af dette. DBU vil dog forsøge, med hjælp fra Umbraco, at rulle tilbage/genskabe sitet efter bedste evne. 

 

9. GDPR
Det er klubbens ansvar at overholde gældende databeskyttelseslov på sitet.  

 

Luk