Menu

Design

Hér tilrettes farver og form på hjemmesiden. Designet kan vælges/udarbejdes på et hvilket som helst niveau og kan arves ned til de sektioner der ligger under dette niveau.

Design indeholder en del muligheder for tilretning af farver, fonte og former på hjemmesiden. Hver gang man laver en ændring, vil det blive vist i det lille eksempel-modul ved siden af mulighederne.

Overskrifter - Skrifttype:
Her bestemmes skrifttypen / tykkelse / størrelse - som bruges i overskriften på alle moduler

Overskrifter - Afstand indeni (padding):
Her bestemmes afstanden fra overskriften og ud til kanten af modul 

Overskrifter - centrer: 
Her bestemmes om overskriften i modulerne skal være centreret

Indhold - Skrifttype: 
Her bestemmes skrifttypen / tykkelse / størrelse på den tekst der står inde i selve modulerne

Overskriftens farve:
Her bestemmer man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve moduloverskriften skal skrives med.

Overskriftens baggrundsfarve:
Her bestemme man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve man skal have bag ved overskriften i modulerne. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Effektfarve:
Her bestemmer man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve der skal være f.eks. bag ved spillernavne eller bag klubnavn i stillingen

Effekt tekstfarve:
Her bestemmer man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve der skal skrive med oven på effektfarven.

Indholdets tekstfarve:
Her stemmer man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve teksten i modulerne skal vises med.

Indholdets baggrundsfarve:
Her bestemme man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve man skal have bag ved teksten i modulerne. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Sidens baggrundsfarve:
Her bestemme man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve man skal have bag ved modulerne. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Side - Afstand indeni (padding):
Her bestemmer man afstanden fra modulerne og ud til kanten på siden.

Skygge:
Her bestemmer man - ved at vælge værdier i x/y - hvor 'lang' selve skyggen skal være. Ved at vælge værdi i Sløring (Blur) - bestemmer man hvor præcis skyggen skal være og til sidst kan man vælge farven - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Profilbilleder - Runde billeder:
Her bestemmer man om profilbilleder skal vises som runde eller som standard (firkantede)

Billeder - Kant - Tykkelse:
Her bestemmer man om der skal være en kant - og tykkelsen på denne - rundt om profilbillederne.

Billeder - Kant - Farve:
Her bestemmer man hvilken farve - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - kanten rundt om profilbillederne skal have. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Billeder - Brug skygge:
Her bestemmer man om der skal være skygge bag ved profilbillederne. Værdierne fra 'Skygge' bruges her.

Moduler - Mellemrum imellem (padding):
Her bestemmer man afstanden mellem modulerne på hjemmesiden.

Moduler - Afstand indeni (padding):
Her bestemmer man afstanden fra modulets indhold ud til kanten.

Moduler - Afrunding af hjørner:
Her bestemmer man - om modulerne skal have afrundet hjørner.

Moduler - Kant - Tykkelse:
Her bestemmer man om modulerne skal have en kant rundt om. Dette skal også aktivt slåes til på de enkelte moduler - under fanen 'Moduler'

Moduler - Kant - farve:
Her bestemmer man farven - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - på kanten rundt om modulerne. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Knapper - Afrunding af hjørner:
Her bestemmer man - om knapperne skal have afrundet hjørner. Knapper bruges f.eks. ved tilmelding til nyhedsbrevet.

Knapper - Baggrundsfarve:
Her bestemme man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve knapperne skal have. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Knapper - Tekstfarve:
Her stemmer man - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - hvilken farve teksten i knapperne skal vises med.Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Knapper - Kant - Tykkelse:
Her bestemmer man om der skal være en kant på knapperne.

Knapper - Kant - Farve:
Her bestemmer man farven - ved at trykke på cirklen eller skrive farvekoden direkte - på kanten rundt om knapperne. Man kan også bestemme gennemsigtigheden - ved at rykke op eller ned på den lille slider ved siden af farvekoden.

Knapper - Afstand indeni (padding):
Her bestemmer man hvor meget afstand der skal være fra teksten på knappen og ud til kanten af knappen

Knapper - brug skygge:
Her bestemmer man om knapperne skal have en skygge. Værdierne fra 'Skygge' bruges her.

 

I forbindelse med 'Design' er der også mulighed for at vælge, om der skal vises en kant på modulet.

Det ser sådan ud:

 

Luk