Menu

Opgavefordeling

 Under KampKlar -Aktivitet - fanebladet "Opgavefordeling" kan du tildele opgaver til en spiller.

  • Vælg opgave for den ønskede spiller
  • Klik på det grønne plus