Menu

Påmindelsesindstillinger

Under fanebladet "Påmindelsesindstillinger" er muligt at oprette påmindelsesindstillinger pr. aktivitetstype.

Du kan angive, hvor lang tid før påmindelse skal sendes samt hvem den skal sendes til.

Eks. kan du oprette en påmindelse til kampe, der udsendes 4 timer før kampstart, til alle udtagede spillere.

  • vælg aktivitetstype
  • indtast "Antal dage/timer før aktivitetens start"
  • vælg "Send til"
  • vælg "Aktiveret"
  • Klik "+Tilføj"

Aktivitetspåmindelser kan redigeres ved at klikke på "Blyant" ikonet

Aktivitetspåmindelser kan slettes ved at klikke på "Slet" ikonet