Menu

Deltagere

Under KampKlar -Aktivitet - fanebladet "Deltager" kan du

  • Se spillerstatus (Ikke svare, Frameldt, Til rådighed)
  • Udtage spillere, trænere, holdledere

Funktion - Udtag spiller

  • Klik på det grønne plus ud for spilleren i kolonnen "Ikke udtagede"
  • Spilleren flyttes nu til kolonnen "Udtagede spillere"
  • Ønske du at udtage en spiller fra et andet hold kan dette gøres ved klik på "det røde kryds" i bunden af skærmen