Menu

Rettigheder og oprettelse af nye brugere.

FØR du går igang skal du have styr på "KlubOffice oprettelser"

 • "Klub-CMS ansvarlig" - adgang til hele KlubCMS administrationen
 • "Klub-CMS bruger" - kan først logge ind efter den Klub-CMS ansvarlige har tildelt rettigheder

 

1. Oprettelse af "Klub-CMS bruger"

Personen som skal kunne logge ind i Klub-CMS skal have et klubhverv der hedder 'Klub-CMS bruger'

Dette gøres i KlubOffice under 'Personer' -> 'Andre personer' -> 'Personoversigt'

Her søges personen frem og på fanen 'Leder/Klubkontakt' tildeler man klubhvervet 'Klub-CMS bruger' 

 

2. Tildeling af rettigheder til "KlubCMS bruger"

 • Den "Klub-CMS ansvarlige" logger ind i Klub-CMS og de personer med klubhvervet 'Klub-CMS bruger' bliver oprettet i Klub-CMS (hvis de ikke allerede er der)
 • Vælger menupunkter "Brugere"
 • Vælg den bruger du vil tildele rettigheder

  

3. Rettigheder til "Mediearkivet" og "Indhold"

Moduler:

En bruger SKAL have adgang til "Indhold" og "Mediearkiv" under "Moduler

Startnode

Her vælges der øverste niveau ellers vil brugeren ikke have adgang til f.eks. 'Emneord' under 'Systemopsætning'

Adgang til Mediearkivet: 

 • Klik på "Vælg" ud for "Startnode i mediearkivet"
 • Vælg et niveau i træstrukturen, hvor til brugen skal have adgang (eks. "U11 Drenge")

 

Begrænsning af brugerrettigheder

Ønsker du at dine brugere ikke skal kunne se alle elementer, kan du følge nedenstående vejledning og begrænse det brugeren kan se.

Disse trin skal gøres for hver bruger.

1. Fjern alle visnings-rettigheder

 1. Vælg "Brugere" - "Brugeretilladelser" - klik på den bruger du vil redigere
 2. Fjern alle visnings-rettigheder ved at:
  • klikke på alle mapper under "Indhold" (billede 1)
  • fjern flueben i "Gennemse elementer" under rettigheder til højre (billede 2)
  • sæt flueben i "Erstat underelement-rettigheder"
  • Vælg "Gem" - Klik "OK"
  • Fjern flueben i tjekboksene

2. Tildel visnings-rettigheder på mappeniveau

 1. Vælg de mapper brugeren skal kunne se
  • "Systemopsætning" og "Nyhedsemneord" under "Systemopsætning" SKAL vælges (billede 3)
  • Sæt flueben i "Gennemse elementer" under rettigheder til højre (billede 4)
  • Vælg "Gem" - Klik "OK"
  • Fjern flueben i tjekboksene

3. Tildel redigerings-rettigheder på mappeniveau/elementniveau

 1. Vælg de mapper eller elementer (sider, nyheder mv.) brugeren skal kunne redigere
  HUSK at give "Gennemse elementer" rettighed på "HJEM" mappen
 2. Sæt flueben i "Erstat underelement-rettigheder"
 3. Tildel rettigheder
  • Gennemse elementer
  • Kopier
  • Slet
  • Flyt
  • Opret
  • Udgiv
  • Fortryd ændringer
  • Sortér
  • Opdater
 4. Vælg "Gem" - Klik "OK"

 

Billede 1

 

 

Billede 2

 

Billede 3

 

Billede 4