Menu

Opdateringer lagt online den 04-08-2020

image
29. juli 2020 kl. 10:25

KlubOffice opdateringer, justeringer og tilpasninger:


1. Se/betal automatiske kontingentopkrævninger via Mit DBU
Det er nu blevet muligt for spillere/kontaktpersoner at se og evt. betale kontingentopkrævninger foretaget af klubberne via automatisk kontingentkørsel.

Læs mere om funktionen her

2. Opdatering til Online udmeldelse
Ved anmodning om online udmeldelse er det nu blevet muligt, at angive en eller flere klubpersoner, som skal modtage en CC kopi af den e-mail som man kan sende til medlemmet ved godkendelse/afvisning af anmodningen. Derudover gemmes mail nu også under kommunikationsmodulet i KlubOffice.

Læs mere om online udmeldelse her

3. Nemmere adgang til oprettelse af faktura
Det er nu blevet muligt at oprette en ny faktura til et medlem direkte fra medlemmets medlemsstamdata og kontokort.

4. Aflyste, annullerede, udsatte og oversidderkampe på forsiden af KlubOffice
Ovenstående type kampe blev tidligere vist på forsiden af KlubOffice under Dagens kampe. Det er nu tilpasset, så kampe med ovenstående status ikke længere bliver vist i oversigten, således at der kun vises kampe som reelt skal afvikles.

5. Sortering af stamhold/afdelinger i dropdowns
Tidligere var det sådan, at diverse dropdowns til valg af stamhold/afdelinger ikke fulgte den sortering som man evt. måtte have foretaget på sine afdelinger og/eller stamhold. Det er nu tilrettet så dropdown felterne nu følger samme sortering som man har angivet på afdelingerne og stamholdene.

6. Kontingentsatser viser nu kun aktive kørsler/afdelinger som de er tilknyttet
Tidligere viste kontingentsatserne også evt. inaktive kontingentkørsler, hvilke skabte lidt forvirring.

7. Automatiske kontingentkørsler viser nu nyeste kørsel øverst
Tidligere blev den nyeste kørsel altid vist nederst, hvilket gjorde at man i visse tilfælde skulle scrolle langt ned, for at komme til status på den seneste kørsel. Det er nu rettet således at den nye kørsel altid vises øverst.

8. Medtag kun medlemmer med "Ja" til at modtage kommercielt indhold
I medlemsoversigten under udvidet søgning, kan nu tilføje en kolonne med om medlemmet har sagt ja eller nej til at modtage mails fra klubben med kommercielt indhold. Samtidig er det også blevet muligt, fra e-mail kommunikationen, at markere kun at medtage medlemmer med "Ja" til modtagelse af kommercielt indhold.

9. Kolonner for afdeling, stamhold og fødselsdato på fakturaoversigten
På fakturaoversigten er det nu muligt også at se kolonner med tilkyttet afdeling, evt. stamhold samt fødselsdato. 

 


KlubOffice fejlrettelser:


1. Sortering på "kampstart" under banebooking listevisning
Det er nu rettet så sorteringen for stigende/faldende igen vises korrekt.

2. Bilagsnr. i forbindelse med refundering fra klubaktiviteter
Når man foretog en refundering via klubaktiviteter, så blev bilagsnummeret ikke lagt som "brugt" og dermed blev samme bilagsnr. brugt igen ved næste postering. Det er nu rettet så bilagsnummeret bliver korrekt registreret.

3. Spærret til holdkort ved godkendelse af spillercertifikat
Hvis man brugte funktionen til automatisk spærring for holdkort, når man afventer en spillers spillercertifikat, så blev spilleren ikke åbnet igen når spillerens tidligere klub godkendte overførslen af spillercertifikatet. Det er nu rettet så spilleren igen bliver åbnet, når certifikatsanmodningen er godkendt.