Menu

Nuværende ønsker - uden prioritering

 

Dette er listen over ønsker til KampKlar - de er endnu IKKE prioriteret - så rækkefølgen er tilfældig.

 

Side-by-side

Når der skal sætte turneringshold til stævner en weekend, kan det være svært at holde overblikket og få delt sol og vind lige.
Derfor et forslag til et nyt/ekstra "deltager til aktivitets" layout.
Hvor man kan vise flere aktiviteter sammen, hvor deltager listen får hver sin kolonne, på den måde kan vi nemmere få kabalen til at gå op.

 

Opgavestatistik

Statistik over de opgave som spillerne har haft - ikke opdelt på aktiviteter - men 'kun' på opgaver i et givet tidsrum.

Skadet spiller

Fjern en spiller fra alle fremtidige automatiske tilmeldinger (uden at blive fjernet fra truppen) og tilføj spilleren igen til fremtidige aktiviteter med automatisk tilmelding – f.eks. efter endt skade.

Mangler svar

På siden aktiviteter i app'en, tilføjs en 3. fane (efter alle aktiviterer og mine aktiviteter)

Liste alle begivenheder hvor spillerens svar er "?" eller ikke bekræftet, i linjen tillige tilføje dato og tid for svarfristen

 

Afstemninger

Mulighed for at lave en afstemning mellem spillere og trænere
Kontaktperson på trænerteamet

Man skal kunne vælge/finde en kontaktperson og gøre vedkommende til en del af trænerteamet.

Farver/filter

På aktiviteter i oversigten – så der er forskel på kamp og træning.

Og på et helt turneringshold - så flere turneringshold på ét hold - kan adskilles i kalenderen.

Opsplitning af ‘Åben for tilmelding’

Når man opretter en ny aktivitet, kan man vælge at markere ‘Åben for tilmelding’ - som dækker over såvel tilmelding som afmelding

- må jeg foreslå at I delere denne funktion op i en ‘åben for tilmelding’ og en ‘åben for afmelding’.

Det vil gøre, at man for eks en træning, som træner kan udvælge manuelt de spillere, som skal deltage , lade aktiviteten være lukket for tilmelding og kun åben for afmelding.

Det vil betyde at disse spillere er udvalgt til aktiviteten - ingen andre kan tilmelde sig men dem som er tilmeldt kan efterfølgende afmelde sig - som det er nu skal de skrive en besked til træneren om at de ikke kan deltage, og så skal træneren afmelde dem.

 

Listevisning

Mulighed for at vise flere end default på forsiden – evt. med et PLUS under til de næste 10.

Kampens spiller

Mulighed for at spillerne (dem på holdkort) i 48 timer efter kampen kan stemme på kampens spiller.

Oprettet besked/aktivitet er set

Det kunne være rart at vide, hvem der har set en oprettet besked eller aktivitet. Jeg er med på "bekræft"-funktionen, men det kunne være godt at vide, hvorvidt aktiviteten er set/læst. 

Kopiere en aktivitet

Muligheden for at kopiere en aktivitet - så man kan genbruge allerede oprettede aktiviteter.
Dog uden spillere og datoer.

Opslagstavle

Mulighed for at vælge - at der skal sendes en notifikation EFTER en oprettelse af et opslag.

Mulighed for at trænerteamet kan rydde op - altså slette opslag som andre har oprettet.

Spillergrupperingsfarve 

Muligheden for at spilleren kan se hvilken en farve de er inddelt på.

Skjule antal og tilmeldt på et træningspas for spillerne

Mulighed for at skjule - for spillerne - hvor mange der er tilmeldt en aktivitet.

Afmelder SKAL man give en grund Der skal ved afmelding til en aktivitet gives en begrundelse.
Indmeldelsesdato

Muligheden for at se en spillers indmeldelsesdato - på spillersiden.

Slette/tilføje spiller/træner

Mulighed for via Fodbold app'en - at tilføje eller slette både spillere og personer i trænerteamet.

Kommentar-markering

En rød markering - når der er nye kommentarer i 'tråden' - siden man sidst har været der.

En "Aflyst" knap

Når man klikker på denne "Aflyst" knap, så sendes der automatisk besked til de tilmeldte. (Alternativt, kan man blive spurgte om man vil sende besked, og til hvem, hvis man gør det via web browser, og får lidt flere muligheder).

KORT SAGT - En "Aflyst" knap, der aflyser en aktivitet, og samtidig sender push besked til alle tilmeldte og til rådighed om at aktiviteten er aflyst. Aktiviteten låses, og får sat "Aflyst" foran titlen.

 

Venteliste

Hvis man sætter begrænsning i antal deltagere og holdet er fuldt, så kan man tilmelde sig venteliste og så bliver man automatisk overført til selve deltagerlisten, hvis en af spillerne meldte fra

Fravær

En liste over fravær også tilbage i tiden.

Fravær - spiller

Spillere kan selv oprette fravær.

'Inviter' en spiller

Tilføje en spiller til aktiviteten - så deres status bliver sat til “ikke svaret” i steder for at man kun kan “udtage” dem

Træner tilmelding/bekræftigelse

Mulighed for at trænere kan 'gå gennem' samme tilmeldingsprocedure som spillere - med tilmeld / bekræftigelse osv.

Slette aktivitet på app

Mulighed for at kunne slette en aktivitet via app'en

Kommunikere med det andet hold

Mulighed for at sende en besked via Beskedcenteret til det andet hold (eller alle stævnehold)

Spillergrupper

Mulighed for at spillerne kan være med i mere end én spillergruppe.

Frameld - årsag

Når spilleren vælger frameld - så skal de svare på hvad årsagen er - ud fra nogle predefinerede svarmuligheder.

Fødselsdag- gruppe -farve

I app'en under deltagere - skal der i popup'en på spilleren - vises fødselsdato - gruppe og gruppefarve

Max antal på bekræftede

Når x-antal af de udtagede har bekræftet - så lukkes der for flere der kan bekræfte.

Rygnummer

Mulighed for at tildele et rygnummer flere gange, hvis spillertruppen er delt op i spillergrupper. Dvs. er der fx oprettet 1. hold og 2. hold bør det være muligt at anvende de samme numre igen.

Notifikation ved fødselsdag.  Mulighed for at modtage en notifikation, når en spiller eller træner har fødselsdag.

 

Informationer på en spiller Info såsom, spilleren har trænet godt på det sidste. Spilleren har udviklet sit løbearbejde, eller udviklings fokus skal være, osv osv. Info som man kan dele på træner niveau og for den sags skyld også spiller / forældre.
Frist for tilmelding - serier Mulighed for at vælge dage / time fra starttidspunkt - sådan at alle aktiviteter i serien der oprettes kigger den enkelte aktivitets startstidspunkt og stiller fristen efter det.
Mulighed for udsendelse af påmindelse i forhold til tilmeldingsfrist
Mulighed for påmindelse, der aktiveres x timer / dage før tilmeldingsfrist, fremfor aktivitetens tidspunkt
Vis manglende tilbagemelding og fravær i spillerstatistik Sætte manglende tilbagemelding og fravær med i aktivitetsstatistik på KampKlar
Titel på personer Muligheden for at oprette en titel på personer i trænerteamet f.eks. 'Træner for X'
Venteliste

Muligheden for at oprette ventelister på en aktivitet

Hændelseslog

På aktiviteter og opgaver - så man har mulighed for at se hvem/hvornår der er nogen der har rettet / slettet eller andet på en opgave/aktivitet.

 

Opgaver der er under udvikling - men ikke i en prioriteret rækkefølge

Max antal bekræftede

Lukke for at kunne bekræfte - når max antal er nået.

Åben for framelding

Muligheden for at lukke for tilmelding - MEN stadigvæk have åbnet for frameldinger.

Framelding

Der skal gives en årsag ved framelding - hvis træneren har slået muligheden til

Kampændringer 

Udsende besked til trænerteamet ved kampændringer - samt muligheden for at kunne nulstille en aktivitet - fra app'en - hvis datoen er blevet ændret på kampen.
Færdigudviklet. Læs om funktionen her. 

Kommentar

Muligheden for at kunne svare på en kommentar - både som træner og som spiller

Færdigudviklet. Læs om funktionen her.