Menu

Klub-CMS nyhedsoprettelse

image Skriv nyheder til klubbens hjemmeside (bemærk at forsidepunktet kan være på din side 2, hvis du har mange ikoner)

Mange tak fordi du vil skrive nyheder til klubbens hjemmeside. Det gør den mere levende og spændende for medlemmer og øvrige besøgende.

Udgangspunkt: For at kunne oprette, skrive og udgive nyheder, skal klubbens Klub-CMS ansvarlige have givet dig adgang samt rettigheder i systemet. Ser du ingen klub i klublisten, mangler du således at få tildelt denne adgang. Læs mere om adgange til Klub-CMS her. Kontakt klubbens webmaster for at komme i gang. 

Hvis du har fået adgang/rettigheder fra din klub, er du klar til at skrive nyheder til klubbens hjemmeside.

Sådan gør du (felter med stjerner er obligatoriske):

 1. Vælg klub 
  Klik på den klub i klublisten, du vil skrive en nyhed for (normalt vil der kun ligge én klub, men du kan dog sagtens have rettigheder for flere klubber).

 2. Opret nyhed
  Nu skal du skrive din nyhed. Tryk på det runde +-symbol i bunden for at gå til oprettelse af en ny nyhed (eller tryk på blyanten ud for at redigere et allerede gemt udkast).

 3. Overskrift
  Giv nyheden en kort interessant overskrift. Tænk i at besøgende skal få lyst til at læse nyheden.

 4. Underrubrik
  Skriv nu et kort resumé i "Underrubrik", som igen indbyder til at læse hele nyheden.

 5. Billede
  Nu skal du indsætte et passende billede. Her er det med virkelig at gøre sig umage, for billedet er blikfang for din nyhed. Vælg fra dit bibliotek eller tag et billede direkte. Juster billedet så det tager sig bedst ud i den predefinerede ramme. Tryk på pil tilbage, når du har valgt et billede.

 6. Billedetekst
  Skriv en kort billede tekst - hvis du ønsker det. Krediter evt. den fotograf som har taget det. Eksempelvis: "Foto: Villy Vingback"

 7. Tekst
  Nu kommer vi til "tekst". Det er her du skal skrive din brødtekst. Vil du bruge fed, kursiv eller understreget, skal du trykke på knappen/knapperne inden du skriver teksten. Du fanger det hurtigt.

 8. Forfatter
  Forfatter har vi preudfyldt med dit navn, men du kan ændre, hvis du ønsker det.

 9. Emneord 
  Nu kommer vi til emneord. Det er en god idé at vælge emneord, fordi din nyhed så kan søges frem ud fra et givent emne. Tag evt. en snak med Klubbens CMS-ansvarlige, hvis du er i tvivl om hvad du skal vælge.

 10. Placering 
  Nu er du næsten færdig. Klubbens CMS-ansvarlige har bestemt hvilke mapper, du har rettighed til at udgive nyheder i. Derfor bør mapperne give mening for dig. Igen, hvis du er i tvivl, så snak med din CMS-ansvarlige.
  NB! Hvis du ikke har noget i listen placering, så mangler du rettigheder, som din Klub-CMS ansvarlige skal give dig.

 11. Udgiv eller Gem
  Du kan nu vælge om du vil udgive nyheden eller gemme udkastet. Bemærk at hvis du udgiver, kan du ikke redigere i nyheden efterfølgende fra app. Der skal du i givet fald på Klub-CMS administrationen via web.

Bemærk at du i Fodbold app'en kun kan redigere i nyheder du har oprettet via app'en. 

Mange tak fordi du er frivillig klubjournalist.