Menu

E-mail - Standardtekter

Under KampKlar - Standardtekster kan du oprettet SMS og E-mail skabeloner med standardtekster.

  • Indtast "Navn"
  • Vælg "Type" (SMS eller E-mail)
  • Indtast tekst
  • Indsæt evt. "Flettefelter"
  • Klik "Send"

Du har mulighed for at sende en test til dig selv.