Menu

Tildele opgaver

Under "Opgaver" kan "Holdadministrator" tildele en opgave til en spiller.

Har en spiller budt ind på en opgave vil de stå under fanebladet "Bud ind på opgaver"

  • Klik på det grønne plus ud for den spiller du vil tildele en opgave
  • Vælg opgavetype

Opgavetyper kan oprettes via KampKlar på mit.dbu.dk